Skip to content

Eis Sektioun Hesper

Ons sektioun

D’CSV an der Gemeng Hesper zielt ronn 345 Memberen, dovunner sinn 61% Männer an 39% Fraen.

Mer schaffen enk mat onser Jugend, der CSJ zesummen.

All Awunner aus der Gemeng ass wëllkomm bei eis matzeschaffen.

Chamber an Gemeng

Mam Marc Lies an dem Diane Adehm stellt d’CSV Hesper zwee Deputéierten vun 21 CSV-Vertrieder aus dem Zentrum an der Chamber.

Mat 8 vu 15 Conseilleeën stelle mir d’Majoritéit am Gemengerot. D’CSV Hesper stellt zanter ville Joeren de Buergermeeschter. Vun 1975 bis zu sengem Doud am Joer 1999 wor dat den Alphonse Theis. Uschléissend wor d’Marie-Thérèse Gantenbein Buergermeeschtesch vun 1999 bis 2008.

Marc LIES, Député-Maire
Diane ADEHM, Députée-Echevine
Georges BECK, Echevin
Romain JUNCKER, Echvevin
Robert LEVEN, Conseiller
Guy WESTER, Conseiller
Jean THEIS, Conseiller
Anne HUBERTY, Conseillère

kommissiounen

D’CSV stellt Vertrieder an den 11 kommunale Kommissiounen. An alle Kommissiounen stelle mir de President.

Si all engagéieren sech op ganz verschidde Gebitter an ënnerstëtzen de Schäfferot mat hiren Iwwerleeungen an Ureegungen an der alldeeglecher Politik. Op déi Manéier hunn nieft de Conseilleren och Bierger d’Méiglechkeet sech aktiv fir d’Belange vun der Gemeng mat an ze bréngen. D’Avis’en vun de Kommissiounen hunn e reng konsultative Charakter a sinn net ëffentlech.

D’Zuel vun de Sëtz an de Kommissiounen gëtt an onser Gemeng, entspriechend dem Proporz, jeeweils no de Walen entspriechend de Sëtz am Gemengerot festgesat. D’Parteie si fir d’Nominatioun vun de Vertrieder an de Kommissiounen verantwortlech a gi vum Gemengerot gestemmt.

All Kommissioun besteet aus dem President, dem Sekretär, de Memberen an de Membres suppléants. Jee no Besoin treffen se sech tëschent 3 an 12 mol pro Joer.

Verschidde Kommissiounen si vum Gesetz aus obligatoresch: d’Commission scolaire, d’Commission des loyers an d’Commission consultative pour étrangers (bei méi wéi 20% Auslännerundeel).

Um Enn fannt der och d’Syndikater mat de respektiven Delegéierten. Hei si mir an 9 Syndikater an Organisatiounen präsent fir d’Interesse vun onser Gemeng ze vertrieden.

Schoulkommissioun

 • Diane Adehm
 • Sylvie Zuccoli-Grotz
 • Anne Huberty
 • Bob Muller

Kulturkommissioun:

 • Jean Theis – President
 • MiHee Lentz-Pak
 • Sylvie Grotz
 • Myriam Meyer
 • Monique Mille

Sozialkommissioun:

 • Anne Huberty – President
 • Myriam Meyer
 • Stefano Polignano
 • Pierre Freylinger
 • Marie-Thérèse Wirtz

Sportskommissioun:

 • Kim Felten – President
 • Stefano Polignano
 • Bob Scholer
 • Carlo Noesen
 • Jill Thinnes

Bautekommissioun:

 • Steve Zeimes – President
 • Jean Theis
 • Guy Wester
 • Sven Fournelle
 • Kim Felten

Finanzkommissioun:

 • Jacques-Félix Wirtz – President
 • Bob Muller
 • Luc Eicher
 • Jean Theis
 • Guy Wester

Emweltkommissioun/Klimabündnis/Fairtrade:

 • Robert Leven – President
 • Kirsten Zahlen
 • Karin Hansen
 • Dyane Schiltz
 • Guy Wester

Weeërkommissioun / Coupe scolaire:

 • Guy Wester – President
 • Carlo Noesen
 • Jos Fischer
 • Frank Felten
 • Raymond Thull

Transport a Mobilitéitskommissioun:

 • Guy Wester – President
 • Jacques-Félix Wirtz
 • Carlo Noesen
 • Robert Leven
 • Jean Theis

Integratiounskommissioun:

 • Romain Juncker – President
 • MiHee Lentz-Pak
 • Kirsten Zahlen
 • Carlos Noesen
 • Anne Huberty
 • Franco Nicoletti

Loyerskommissioun:

 • Guy Goedert – President

syndikater

 • SIGI (SIGI – Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique): Jean THEIS
 • SIDOR – Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets : Georges BECK
 • SICEC – CREMATOIRE DE LUXEMBOURG: Guy WESTER
 • SEC – Syndicat des eaux du centre: Robert LEVEN
 • ONT Office National du Tourisme: Jean THEIS
 • Klimabündnis Lëtzebuerg: Robert LEVEN
 • Climate Alliance international: Robert LEVEN
 • Oekocenter Hesper, Comité de surveillance: Marc LIES, Diane ADEHM, Robert LEVEN
 • CIGL: Robert LEVEN, Diane ADEHM, Jean THEIS

Wei mir schaffen

De Comité vun enger CSV Sektioun setzt sech aus mindestens dräi gewielte Memberen zesummen. Gemengeréit, Deputéiert a Minister aus enger Sektioun gehéieren dem Comité d’office un. Och jee zwee Vertrieder vun den Organisatiounen CSJ, CSF an Senioren.

De Comité ass d’Exekutivorgan vun enger Sektioun a muss sech un Decisiounen vun der Generalversammlung halen.

De Comité wielt aus senger Mëtt e President, e Sekretär, e Caissier a bis zu zwee Vizepresidenten.

De Comité organiséiert a koordinéiert d’Aarbechten an d’Aktivitéiten vun der Sektioun. E representéiert d’CSV an der Gemeng an hält de Kontakt mam CSV-Bezierk a mam Generalsekretariat.

D’CSV Hesper ass am Bezierk Zentrum duerch d’Diane Adehm als Präsidentin, de Marc Lies an de Guy Wester als Vizepräsident vertrueden.

Onse Comité

Président

 • Marc LIES

Vice-Présidenten

 • Jean THEIS
 • Robert LEVEN

Secrétairen

 • Myriam FIXMER-MEYER
 • Yolande THOMA-KRAEMER

Trésorier

 • Guy WESTER

Memberen

 • Diane ADEHM
 • Anne HUBERTY
 • Bob MULLER
 • Dyane REUTER
 • Nathalie FRISCH
 • Georges BECK
 • Luc EICHER
 • Georges PIERRET
 • Karin HANSEN
 • MiHee PAK
 • Kirsten ZAHLEN
 • Martine HARTZ
 • Carlo NOESEN
 • Pit ZAHLEN
 • Rachid ECHAFAQI
 • Romain JUNCKER
 • Stefano POLIGNANO
 • Sylvie ZUCCOLI
De Comité CSV Hesper

Aus dem GemengerOt

Wat leeft am Gemengerot? Mir informéieren Iech.

03.11.2022

Gemengerot Protokoll

03.10.2022

Gemengerot Protokoll

03.09.2022

Gemengerot Protokoll

03.08.2022

Gemengerot Protokoll

03.07.2022

Gemengerot Protokoll

03.06.2022

Gemengerot Protokoll