Skip to content

Eis Sektioun Hesper

Ons sektioun

D’CSV an der Gemeng Hesper zielt ronn 345 Memberen, dovunner sinn 61% Männer an 39% Fraen.

Mer schaffen enk mat onser Jugend, der CSJ zesummen.

All Awunner aus der Gemeng ass wëllkomm bei eis matzeschaffen.

Chamber an Gemeng

Mam Marc Lies an dem Diane Adehm stellt d’CSV Hesper zwee Deputéierten vun 21 CSV-Vertrieder aus dem Zentrum an der Chamber.

Mat 8 vu 17 Conseilleeën hu mer déi meeschte Sëtz am Gemengerot. D’CSV Hesper stellt zanter ville Joeren de Buergermeeschter. Vun 1975 bis zu sengem Doud am Joer 1999 wor dat den Alphonse Theis. Uschléissend wor d’Marie-Thérèse Gantenbein Buergermeeschtesch vun 1999 bis 2008.

Marc LIES, Député-Maire
Diane ADEHM, Députée-Echevine
Guy WESTER, Echevin
Georges BECK, Conseiller
Jean THEIS, Conseiller
Anne HUBERTY, Conseillère
Robert LEVEN, Conseiller
Pit ZAHLEN, Conseiller

Aus dem GemengerOt

Wat leeft am Gemengerot? Mir informéieren Iech.

kommissiounen

D’CSV stellt Vertrieder an de 14 kommunale Kommissiounen. An 8 Kommissiounen stelle mer de Präsident.

Si all engagéieren sech op ganz verschidde Gebitter an ënnerstëtzen de Schäfferot mat hiren Iwwerleeungen an Ureegungen an der alldeeglecher Politik. Op déi Manéier hunn nieft de Conseilleren och Bierger d’Méiglechkeet sech aktiv fir d’Belange vun der Gemeng mat an ze bréngen. D’Avis’en vun de Kommissiounen hunn e reng konsultative Charakter a sinn net ëffentlech.

D’Zuel vun de Sëtz an de Kommissiounen gëtt an onser Gemeng, entspriechend dem Proporz, jeeweils no de Walen entspriechend de Sëtz am Gemengerot festgesat. D’Parteie si fir d’Nominatioun vun de Vertrieder an de Kommissiounen verantwortlech a gi vum Gemengerot gestemmt.

All Kommissioun besteet aus dem President, dem Sekretär, de Memberen an de Membres suppléants. Jee no Besoin treffen se sech tëschent 3 an 12 mol pro Joer.

Verschidde Kommissiounen si vum Gesetz aus obligatoresch: d’Commission scolaire, d’Commission des loyers an d’Commission consultative pour étrangers (bei méi wéi 20% Auslännerundeel).

Um Enn fannt der och d’Syndikater mat de respektiven Delegéierten. Hei si mir an 9 Syndikater an Organisatiounen präsent fir d’Interesse vun onser Gemeng ze vertrieden.

Schoulkommissioun

 • Diane ADEHM – Präsidentin
 • Sylvie Zuccoli-Grotz
 • Anne Huberty

Kulturkommissioun

 • Jean Theis – President
 • MiHee Lentz-Pak
 • Sylvie Grotz
 • Myriam Meyer
 • Monique Mille
 • Suppléants: Nathalie Frisch; Dyane Reuter

Kommissioun vum interkulturellen Zesummeliewen

 • Anne Huberty – President
 • Rachid Echafaqi
 • Nathalie Frisch
 • Martine Hartz
 • Romain Juncker
 • Mi Hee Lentz-Pak
 • Carlo Noesen
 • Kirsten Zahlen

Sportskommissioun

 • Pit Zahlen
 • Bob Muller
 • Nathalie Frisch
 • Carlo Noesen
 • Jill Thinnes
 • Suppléants: Jean Fixmer; Mi Hee Lentz Pak

Bautekommissioun

 • Steve Zeimes – President
 • Georges Beck
 • Jean Theis
 • Pierre Freylinger
 • Pit Zahlen
 • Suppléants: Frank Felten; Sven Fournelle

Finanzkommissioun

 • Bob Muller – President
 • Georges Beck
 • Luc Eicher
 • Jean Theis
 • Philippe Ronvaux
 • Suppléants: Violaine Couturier; Nathalie Frisch

Kommissioun fir Emwelt a klima

 • Robert Leven – President
 • Myriam Meyer
 • Kirsten Zahlen
 • Dyane Reuter
 • Violaine Couturier
 • Suppléants: Nathalie Frisch; Anne Huberty

Kommissioun fir den erhalt vun de ressourcen

 • Robert Leven – Sekretär
 • Martine Hartz
 • Nathalie Frisch
 • Kirsten Zahlen
 • Luc Eicher
 • Suppléants: Dyane Reuter; Myriam Meyer

Weeëkommissioun

 • Pit Zahlen – President
 • Philippe Ronvaux
 • Jos Fischer
 • Frank Felten
 • Raymond Thull
 • Suppléants: Laurent Fixmer; Martine Hartz

Mobilitéitskommissioun

 • Georges Beck – Secrétaire
 • Bob Muller
 • Philippe Ronvaux
 • Robert Leven
 • Jean Theis
 • Suppléants: Violaine Couturier; Roger Kraus

Chancegläichheetskommissioun

 • Martine Hartz
 • Sylvie Grotz
 • Mi Hee Lentz-Pak
 • Dyane Reuter
 • Myriam Meyer
 • Suppléant: Rachid Echafqi

Sozialkommissioun

 • Anne Huberty – Presidentin
 • Pierre Freylinger
 • Marie-Thérèse Wirtz
 • Myriam Meyer
 • Dyane Reuter
 • Suppléants: Mi Hee Lentz Pak; Kirsten Zahlen

LOYERSKOMMISSIOUN

 • Guy Goedert – President
 • Georges Beck

syndikater

 • SYVICOL – Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoise: Guy WESTER, Vice-président, Délégué représentant les communes de Bertrange, Frisange, Hesperange, Leudelange, Reckange-sur-Mess, Strassen et Weiler-la-Tour
 • SIGI – Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique: Jean THEIS
 • SIDOR – Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets: Georges BECK
 • ONT – Office National du Tourisme: Jean THEIS
 • Klimabündnis Lëtzebuerg: Robert LEVEN
 • Climate Alliance international: Robert LEVEN, Sekretär vum Board
 • Oekocenter Hesper, Comité de surveillance: Robert LEVEN
 • CIGL – Centre d’Initiative et de Gestion Locale : Robert LEVEN (Präsident), Diane ADEHM, Jean THEIS, Anne HUBERTY
 • SIAS: Robert LEVEN
 • SIWAS : Guy WESTER
 • CIPA – Comité de surveillance : Marc LIES
 • CSAT – Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire: Guy WESTER

Wei mir schaffen

De Comité vun enger CSV Sektioun setzt sech aus mindestens dräi gewielte Memberen zesummen. Gemengeréit, Deputéiert a Minister aus enger Sektioun gehéieren dem Comité d’office un. Och jee zwee Vertrieder vun den Organisatiounen CSJ, CSF an Senioren.

De Comité ass d’Exekutivorgan vun enger Sektioun a muss sech un Decisiounen vun der Generalversammlung halen.

De Comité wielt aus senger Mëtt e President, e Sekretär, e Caissier a bis zu zwee Vizepresidenten.

De Comité organiséiert a koordinéiert d’Aarbechten an d’Aktivitéiten vun der Sektioun. E representéiert d’CSV an der Gemeng an hält de Kontakt mam CSV-Bezierk a mam Generalsekretariat.

D’CSV Hesper ass am Bezierk Zentrum duerch d’Diane Adehm, de Marc Lies an de Guy Wester vertrueden.

Onse Comité

Président

 • Guy WESTER

Vice-Présidenten

 • Jean THEIS
 • Robert LEVEN

Secrétairen

 • Myriam FIXMER-MEYER

Trésorier

 • Bob MULLER

Memberen

 • Marc LIES
 • Diane ADEHM
 • Anne HUBERTY
 • Dyane REUTER
 • Nathalie FRISCH
 • Georges BECK
 • Luc EICHER
 • Georges PIERRET
 • MiHee PAK
 • Kirsten ZAHLEN
 • Martine HARTZ
 • Carlo NOESEN
 • Pit ZAHLEN
 • Rachid ECHAFAQI
 • Romain JUNCKER
 • Sylvie ZUCCOLI
 • Violaine COUTURIER
 • Yolande THOMA
 • Philippe RONVAUX
 • Damien GAROT
De Comité CSV Hesper